• 085 361 6666
  • info@tswindow.vn
logo

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Tầm Nhìn.

Với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa số 1 Việt Nam và từng bước vươn ra tầm quốc tế, Thái Sơn tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững và không ngừng học hỏi, sáng tạo nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, chú trọng phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Sứ mệnh.

Đối với khách hàng: Luôn là đơn vị tiên phong mang đến các sản phẩm mới góp phần nâng cao chất lượng đời sống người Việt.

Với đối tác, nhà cung cấp: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, cam kết trở thành “người đồng hành tin cậy” cho mọi đối tác.

Với cổ đông, người lao động: Cam kết vận hành hiệu quả, phát triển bền vững nhằm gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông và tạo thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Với xã hội: Đề cao trách nhiệm xã hội, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội và góp phần bảo vệ môi trường.

1
Bạn cần hỗ trợ?